Auteur: Friso Raemaekers

Risico op bloeding

De verpleegkundige diagnose “Risico op bloeding” verwijst naar een verhoogde kans op een afname van het bloedvolume, wat kan leiden tot mogelijk schadelijke gevolgen voor de gezondheid van de patiënt.…

Gezondheids bevordering

Gezondheidsbevordering is een essentieel concept in de moderne samenleving. Het is de sleutel tot het verbeteren van de kwaliteit van leven, zowel op individueel als op gemeenschapsniveau. In dit artikel…

Voeding

Voeding speelt een centrale rol in de gezondheid en het welzijn van patiënten. Deze uitgebreide klinische les biedt een diepgaande verkenning van voeding en de vijf belangrijkste domeinen die van…

Uitscheiding en uitwisseling

Via darmen, blaas, huid en longen verlaten afvalstoffen het lichaam. Dat gebeurt via uitscheiding en uitwisseling van weefselvocht en gassen. Beide processen zijn van levensbelang voor het functioneren. Wat kun…

Rollen en relaties

De mens heeft van nature behoefte aan relaties. Er is een enorme invloed van relaties op de persoonlijke ontwikkeling. Maar wat zijn de belangrijkste rollen en verantwoordelijkheden in het huidige…

Seksualiteit

Seksuele normen zijn flink in beweging. Opvattingen hierover zijn onderdeel van debat. Het individuele gesprek hierover blijft echter vaak met spanning beladen. Wat kun jij als verpleegkundige of verzorgende betekenen…